Относно блога


Каква е целта на този блог? 

Да запознае читателя както с историята на българите в професионалната борба (professional wrestling на английски), така и с историята на професионалната борба в България. Ще бъде разгледана българската история и в двете най-популярни разновидности на професионалната борба - кеча (например: Дан Колов и WWE звездата Александър Русев) и гръко-римската професионална борба (например: Никола Петров). Идеята е да бъдат разгледани кариерите на доста от българските професионални борци възможно най-обективно и без каквото и да е било митологизиране. Ще хвърлим поглед и към други личности, които имат връзка с България.

Какъв период от време обхваща блога?

Блогът разглежда личности и събития от периода 1894-2023 (и нататък).

Колко са българите в историята на професионалната борба (кеч и гръко-римска)?

Трудно е да се даде точен отговор на този въпрос. Със сигурност не са по-малко от 100 човека. В този блог ще бъдат споменати доста имена, но по обясними причини няма да бъдат разгледани всички български професионални борци. Някои имена ще бъдат описани по-подробно, а други не чак толкова. Няма да се навлиза в излишни подробности, а и освен това го има момента, че за някои борци просто няма какво толкова да се каже или наличната информация за тях е прекалено ограничена.

Кеч и професионална борба (professional wrestling) не са ли едно и също понятие?

Да и не. Това, което на български днес наричаме кеч в англоезичния свят го наричат professional wrestling (професионална борба). Обаче, не е правилно двете понятия да се считат за синоними, тъй като понятието „кеч“ не е равнозначно на понятието „професионална борба“, а е просто голяма част от него. Кечът е най-популярният стил професионална борба, но не е единственият стил в историческо отношение. Макар и вече да не съществува такъв стил професионална борба, в началото на разглеждания период гръко-римската професионална борба е най-популярният професионален борцов стил (особено в Европа).

Кога в България е имало професионална борба (кеч и гръко-римска)?

Гръко-римската професионална борба навлиза у нас в края на 19-ти век, а кечът в средата на 30-те години на 20-ти век. И двата стила изчезват от нашите рингове и тепихи през втората половина на 40-те. Впоследствие в блога подробно ще се запознаем с историята на професионалната борба в България.

Откъде са всичките снимки, клипове и информация, които се публикуват в блога?

Източниците са прекалено много, за да бъдат изброявани индивидуално. Събирам материалите от доста време насам и източниците им могат да бъдат обобщени по следния начин:
= Материали от над 70 различни български вестници и списания от периода 1902-2023;
= Материали от чуждестранни вестници и списания от над 35 различни държави, от периода 1894-2000;
= Български и чуждестранни книги;
= Интернет статии, страници, форуми и групи;
= Роднини на българските професионални борци;
= Консултации с чуждестранни историци и професионални борци;
= Видео архиви и сайтове за видео споделяне.

И в крайна сметка, какво прави този блог по-различен от всички други материали за български професионални борци?

На първо място, обхватът на блога е много, много по-широк от традиционния български обхват през последните няколко десетилетия. По принцип в България се пишат материали само за шепа български професионални борци. Този блог ще прекрати тази дългогодишна тенденция и ще представи доста български професионални борцови имена, които в наши дни не са известни у нас.

Друга основна разлика между този блог и предишни български материали по темата е, че този блог е базиран на много по-широка гама от източници (както български, така и чуждестранни). Обикновено българските материали за професионални борци произлизат от няколко основни български източника и съответно едни и същи неща се повтарят отново и отново. Въпросните материали също така не са лишени от грешки и митологизиране. Друг основен проблем в българската литература на тема професионални борци е, че често авторите на материалите не са добре запознати с особеностите на професионалната борба в историческо отношение и в известна степен я считат за форма на аматьорска (спортна) борба. Да, през 18-ти век двата типа борба тръгват от един и същи корен, така да се каже, но основните им принципи и прийоми са различни.

Разбира се, не твърдя, че знам всички български професионални борци и че знам абсолютно всичко за всички имена, които се разглеждат в блога. Невъзможно е да се знае всичко. Със сигурност имам пропуски. Това, което мога да гарантирам e, че във фактологично отношение този блог е много по-точен, от който и да е било друг български материал/статия/книга за български професионални борци.

За въпроси или връзка с автора на блога:

По е-мейл: pwb@abv.bg

Във Фейсбук: Facebook.com/ProWrestlingBulgaria

В коментарите на блога: ProWrestlingBulgaria.blogspot.com